Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Recerca
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans

    

Dades:
Any: 2014
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
OrganismeReconegutInformal
n
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat10
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)21
Universitat de Barcelona (UB)31
INEFC-Barcelona (UB)41
INEFC-Lleida (UdL)10
Universitat de Vic (Uvic)21
Universitat Ramon Llull (URL)20
Universitat de Girona (UdG)01
Total155
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2012
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
OrganismeReconegutInformal
n
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat10
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)23
Universitat de Barcelona (UB)22
INEFC-Barcelona (UB)21
INEFC-Lleida (UdL)10
Universitat de Vic (Uvic)11
Universitat Ramon Llull (URL)20
Universitat de Girona (UdG)01
Total118
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2010
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
OrganismeReconegutInformal
n
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat10
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)23
Universitat de Barcelona (UB)22
INEFC-Barcelona (UB)21
INEFC-Lleida (UdL)10
Universitat de Vic (Uvic)11
Universitat Ramon Llull (URL)20
Universitat de Girona (UdG)01
Total118
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2009
Grups i centres de recerca vinculats a organismes catalans
Dades generals
OrganismeReconegutInformal
n
Centre d'Alt Rendiment (CAR) - Sant Cugat10
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)23
Universitat de Barcelona (UB)21
INEFC-Barcelona (UB)21
INEFC-Lleida (UdL)10
Universitat de Vic (Uvic)11
Universitat Ramon Llull (URL)20
Total116
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les organitzacions corresponents