Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Recerca
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca

Procedència dels finançaments dels centres i grups de recerca.

Dades:
Any: 2014
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
Tipus d'organització
ÀmbitOrganització públicaOrganització comercialOrganització associativaTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut268135
Ciències socials217129
Total4715264

* Informació facilitada per 16 grups de recerca dels 20 existents.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2012
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
Tipus d'organització
ÀmbitOrganització públicaOrganització comercialOrganització associativaTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut227231
Ciències socials288238
Total5015469

*El grup de recerca Esport i Activitat Física de la Universitat de Vic no ens ha facilitat aquesta informació, degut a que està realitzant reformes importants.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2011
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
Tipus d'organització
ÀmbitOrganització públicaOrganització comercialOrganització associativaTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut6219
Ciències socials164222
Total226331

* Informació facilitada per 11 grups de recerca dels 16 existents.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2010
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
Tipus d'organització
ÀmbitOrganització públicaOrganització comercialOrganització associativaTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut2002
Ciències socials7119
Total91111

* Informació facilitada per 4 grups de recerca dels 17 existents.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2009
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
Tipus d'organització
ÀmbitOrganització públicaOrganització comercialOrganització associativaTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut71210
Ciències socials335341
Total406551
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2008
Fonts de finançament dels grups i centres de recerca
Tipus d'organització
ÀmbitOrganització públicaOrganització comercialOrganització associativaTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut1113
Ciències socials334441
Total345544
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de les organitzacions corresponents