Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Formació, recerca i professions > Recerca
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys

Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys.

Dades:
Any: 2014
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
Tipus de publicació
ÀmbitLlibresCapítols de llibresArticles de revistaAltresTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut203227345370
Ciències socials891585472151009
Total1091908202601379

* Informació facilitada per 16 grups de recerca dels 20 existents.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partri de les organitzacions corresponents
Any: 2012
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
Tipus de publicació
ÀmbitLlibresCapítols de llibresArticles de revistaAltresTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut152614911201
Ciències socials69154273282778
Total84180422293979

* El grup de recerca Esport i Activitat Física de la Universitat de Vic no ha facilitat aquesta informació, degut a que està realitzant reformes importants.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2011
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
Tipus de publicació
ÀmbitLlibresCapítols de llibresArticles de revistaAltresTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut104313060243
Ciències socials5311923735444
Total6316236795687

* Informació facilitada per 11 grups de recerca dels 16 existents.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partri de les organitzacions corresponents
Any: 2010
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
Tipus de publicació
ÀmbitLlibresCapítols de llibresArticles de revistaAltresTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut09271349
Ciències socials42515044
Total434421393

* Informació facilitada per 4 grups de recerca dels 17 existents.

Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2009
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
Tipus de publicació
ÀmbitLlibresCapítols de llibresArticles de revistaAltresTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut02251376
Ciències socials368910422251
Total3611115525327
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les organitzacions corresponents
Any: 2008
Publicacions dels grups i centres de recerca en els últims cinc anys
Tipus de publicació
ÀmbitLlibresCapítols de llibresArticles de revistaAltresTotal
n
Ciències mèdiques i de la salut00000
Ciències socials2883879207
Total2883879207
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de les organitzacions corresponents