Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Pes econòmic del sector de l'esport
Agregats econòmics de l'esport

Principals variables econòmiques del sector de l’esport per tipus de productor l’any 2006.

Dades:
Any: 2013
Agregats econòmics de l'esport
Productors
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a + b)Consums intermedis (c)Valor de producció (a + b + c)
Milers €
Sector privat amb ànim de lucre5238782134517373297248441462173
Institucions privades sense ànim de lucre86248715847410209618087231859684
Sector públic7772743668121395253700375095
Educació esportiva19317614431946197864202483
Total1656434417810207424417946153868859
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013
Any: 2006
Agregats econòmics de l'esport
Productors
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a + b)Consums intermedis (c)Valor de producció (a + b + c)
Milers €
Sector privat amb ànim de lucre48607224896873504010498301784766
Institucions privades sense ànim de lucre7211791544938756726593121534985
Sector públic7046835741106208238597344805
Educació esportiva15780811091589177289166206
Total1435527440311187583719550283830762
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:15