Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Pes econòmic del sector de l'esport
Pes en el VAB i ocupació en l'esport

Percentatge de cada productor en el total del VAB esportiu i de l’ocupació esportiva l’any 2006.

Dades:
Any: 2013
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Sectors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Sectors
VABOcupació
Milers €Ocupats/ades
Sector privat177975187097
Sector públic2944938200
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Productors
VABOcupació
Milers €Ocupats/ades
Sector privat amb ànim de lucre73732922718
Institucions privades sense ànim de lucre102096163340
Sector públic1213953607
Educació esportiva1946195632
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Sectors
Font: Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:13
Any: 2006
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Sectors
VABOcupació
Milers €Ocupats/ades
Sector privat161592084619
Sector públic2599176847
Font: Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:13 i 14
Any: 2006
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Productors
Font: Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:15
Any: 2006
Pes en el VAB i ocupació en l'esport
Productors
VABOcupació
Milers €Ocupats/ades
Sector privat amb ànim de lucre73504023469
Institucions privades sense ànim de lucre87567259858
Sector públic1062083416
Educació esportiva1589174725
Font: Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:15 i 16