Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Pes econòmic del sector de l'esport
Ocupació en l'esport

Nombre de treballadors i treballadores en el sector de l’esport per tipus de productor l’any 2006.

Dades:
Any: 2013
Ocupació en l'esport
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Ocupació en l'esport
Productors
Ocupats/ades
n%
Sector privat amb ànim de lucre2271823.8
Institucions privades sense ànim de lucre6334066.5
Sector públic36073.8
Educació esportiva56325.9
Total95298100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Ocupació en l'esport
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16
Any: 2006
Ocupació en l'esport
Productors
Ocupats/ades
n%
Sector privat amb ànim de lucre2346925.7
Institucions privades sense ànim de lucre5985865.4
Sector públic34163.7
Educació esportiva47255.2
Total91468100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:16