Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Persones associades segons mida del club

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Persones associades segons mida del club
Dades generals
Mida20092015Variació
%%%
Fins a 100 membres54.068.614.6
De 101 a 300 membres30.019.0-11.0
De 301 a 1.000 membres11.07.2-3.8
Més de 1.000 membres5.05.20.2
100.0100.0
Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
Any: 2009-2015
Persones associades segons mida del club
Sexe
Mida20092015Variació
HomesDonesHomesDonesHomesDones
Fins a 100 membres72.028.072.527.50.5-0.5
De 101 a 300 membres75.025.064.335.7-10.710.7
De 301 a 1.000 membres69.031.072.127.93.1-3.1
Més de 1.000 membres54.046.056.943.12.9-2.9

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
Any: 2009-2015
Persones associades segons mida del club
Edat
Mida20092015Variació
0-6 anys7-17 anys18-65 anysmés de 65 anys0-6 anys7-17 anys18-65 anysmés de 65 anys0-6 anys7-17 anys18-65 anysmés de 65 anys
Fins a 100 membres2.618.272.36.92.614.476.26.80.0-3.93.9-0.1
De 101 a 300 membres3.420.367.68.64.527.559.68.31.17.2-8.0-0.3
De 301 a 1.000 membres3.118.565.512.83.422.557.316.80.34.0-8.24.0
Més de 1.000 membres5.614.370.99.25.313.567.114.1-0.3-0.8-3.94.9

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.