Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Reptes que han d’afrontar els clubs

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Reptes que han d’afrontar els clubs
Dades generals
20092015Variació
Reptes%%%
Econòmic2232.510.5
Administracions69.53.5
Professionals65.5-0.5
Voluntariat35.52.5
Integració social35.252.25
Persones associades55.250.25
Instal·lacions esportives84.25-3.75
Competició440
Esportistes 83-5
Oferta esportiva43-1
Federacions32-1
Competència 11.750.75
Gènere21.5-0.5
Seccions10.25-0.75
Medi Ambient00.250.25
Altres1816.5-1.5
Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.