Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Anys en el càrrec de presidència dels clubs

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Anys en el càrrec de presidència dels clubs
Dades generals
20092015Variació
< 2 anys2-4 anys5-9 anys> 9 anys< 2 anys2-4 anys5-9 anys> 9 anys< 2 anys2-4 anys5-9 anys> 9 anys
Fins a 100 membres11.332.525.129.8231824.334.711.7-14.5-0.84.9
De 101 a 300 membres1433.62824.417.234.521.826.43.20.9-6.22
De 301 a 1.000 membres14.327.53325.318.218.236.427.33.9-9.33.42
Més de 1.000 membres23.323.323.330.229.216.72529.25.9-6.61.7-1

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.