Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Pertinença a una federació esportiva segons mida del club

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.

 


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Pertinença a una federació esportiva segons mida del club
Dades generals
20092015Variació
NoNoNo
Fins a 100 membres89.710.396.23.86.5-6.5
De 101 a 300 membres93.96.1100.00.06.1-6.1
De 301 a 1.000 membres91.98.197.03.05.1-5.1
Més de 1.000 membres96.04.0100.00.04.0-4.0

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.