Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Educació esportiva
Agregats econòmics

    

Dades:
Any: 2013
Agregats econòmics
Productors
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Ensenyament no universitari176309-176309-176309
INEFC73454887832254110373
Universitats8689172910418480715225
    Ensenyaments d'esport i recerca4774515528917447033
    Serveis d'esports39141214512930638192
Total19234322171945597348201907
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Agregats econòmics
Productors
Remuneració dels assalariats (a)Excedent brut d'explotació (b)VAB (a + b)Consums intermedis (c)Valor de producció
(a + b + c)
Milers €
Ensenyament no universitari142001-142001-142001
INEFC78824718353325711610
Universitats79256398563403312596
    Ensenyaments d'esport i recerca3358-3358443402
    Serveis d'esports4566639520539899194
Total15780811091589177289166206
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 15