Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Educació esportiva
Ocupació

    

Dades:
Any: 2013
Ocupació
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2013
Ocupació
Productors
Ocupats/ades
n%*
Ensenyament no universitari51055,4
INEFC1830.2
Universitats3440.4
    Ensenyaments d'esport i recerca1970.2
    Serveis d'esport1470.2
Total56325.9
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2013.
Any: 2006
Ocupació
Productors
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 16
Any: 2006
Ocupació
Productors
Ocupats/ades
n%*
Ensenyament no universitari42284.6
INEFC1870.2
Universitats3100.3
    Ensenyaments d'esport i recerca1450.2
    Serveis d'esport1650.2
Total47255.2

* % sobre el conjunt de l'ocupació de l'esport (veure taula "Ocupació de l'esport per productor. Any 2006")

Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010: 16