Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Economia de l'esport > Educació esportiva
Estructura dels ingressos

      

Dades:
Any: 2007
Estructura dels ingressos
INEFC
Ingressos
%
Vendes2420481.9
Taxes i altres ingressos200417815.8
Transferències corrents i subvencions1047785582.3
Total ingressos ordinaris12724081100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:189
Any: 2006
Estructura dels ingressos
INEFC
Ingressos
%
Vendes2407591.9
Taxes i altres ingressos191506015.4
Transferències corrents i subvencions1029530482.7
Total ingressos ordinaris12451123100.0
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de la Secretaria General de l'Esport. Consell Català del'Esport, 2010:189