Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Clubs esportius segons àmbit territorial

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Clubs esportius segons àmbit territorial
Dades generals
20092015Variació
Àmbit Territorial%%%
Alt Pirineu i Aran3.40.4-3
Àmbit Metropolità4958.29.1
Camp de Tarragona8.98.2-0.8
Comarques Gironines12.310.6-1.7
Comarques Centrals13.110.3-2.7
Ponent 8.68.1-0.5
Terres de l'Ebre4.74.2-0.5
100100
Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.