Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Relació dels clubs amb altres organitzacions

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Relació dels clubs amb altres organitzacions
Dades generals
Organització20092015Variació
Tenen relacióNo tenen relacióTenen relacióNo tenen relacióTenen relacióNo tenen relació
Ajuntament94695.54.51.5-1.5
Consell Català de l'Esport485262.337.714.3-14.3
Consell Comarcal425842.856.90.8-1.1
Organitzacions comercials336734.865.21.8-1.8
Associacions de pares i mares (AMPA)316936.563.55.5-5.5
Diputació provincial237731.867.88.8-9.2
Consejo Superior de Deportes89212.987.14.9-4.9
Institucions Europees5959.490.64.4-4.4

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Fuente: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.