Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Nombre de seccions segons mida del club

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Nombre de seccions segons mida del club
Dades generals
20092015Variació
1234més de 41234més de 41234més de 4
Fins a 100 membres85.08.885.08.885.076.511.92.61.17.8-8.53.10.60.74.0
De 101 a 300 membres83.29.183.29.183.266.018.65.22.18.2-17.29.52.6-0.15.3
De 301 a 1.000 membres52.112.552.112.552.156.824.313.50.05.44.711.83.1-11.5-8.1
Més de 1.000 membres28.68.228.68.228.623.17.711.57.750.0-5.5-0.5-8.9-0.515.3

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.