Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Opinió sobre la cultura dels clubs

Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.

Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.

Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2009-2015
Opinió sobre la cultura dels clubs
Dades generals
20092015
Molt desacordDesacordIndiferentD'acordMolt D'acordMolt desacordDesacordIndiferentD'acordMolt D'acord
Existeix un sentiment d'adhesió molt fort entre els membres.242226461.82.619.331.740.5
Es fa un esforç perquè els equips i/o esportistes puguin participar amb regularitat a les competicions.52717695.41.83.919.362.1
Gairebé no ha hagut canvis en els darrers anys.18111417395.41.83.919.362.1
En el futur s'oferirà una nova oferta d'activitats físiques i jocs. 47111311185.41.83.919.362.1
Es dóna molt valor a les relacions socials i a l'esperit de comunitat. 221420621.81.513.128.650.8
Cada cop tenim més membres perquè al club es pot practicar esport a molt bon preu.21923163112.613.427.620.117.8
Cada cop el club s'assembla més a una empresa de serveis esportius. 671087839.917.518.68.27.2
Hi ha un gran orgull pels resultats obtinguts a l'esport d'alt nivell. 1761216489.85.217.819.833.5
Es volen aconseguir nous membres mitjançant una oferta d'esport per a tothom. 3291617279.510.120.623.525
El més important és la participació voluntària dels membres en el desenvolupament de les tasques del club.441018634.14.414.724.547.7
Es valora molt vetllar per les tradicions i valors del club.451521552.80.51731.242.8
Es considera que som sobretot un club d'oci i esport per a tothom. 841017616.45.414.220.649.5
Sabem com adaptar-nos als canvis del món de l'esport. 442223483.65.424.733.226.8

Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).

Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.