Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Nombre d'organitzacions associatives esportives

Nombre d'organitzacions associatives segons tipologia.

Aquest indicador s'actualitza cada dos anys.


Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2022
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives21233
Associacions civils i culturals1203
Seccions esportives escolars830
Associacions esportives escolars784
AMPA (Associació de mares i pares)588
Altres entitats de caràcter lucratiu118
Fundacions111
Federacions84
Clubs universitaris51
Consells esportius46
Institucions religioses26
Agrupacions esportives23
Societats anònimes esportives17
Unió esportiva de clubs17
Agrupacions esportives territorials8
Associacions no esportives7
Cooperatives7
Grups esportius2
Ensenyament privat1
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de la Secretaria General de l'Esport, 2022
Any: 2018
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives17216
Clubs i Associacions esportivess federades7816
Associacions esportives escolars612
Seccions esportives escolars624
Clubs i Associacions esportives de lleure8788
Associacions Cíviques i Culturals646
AMPA (Associació de Mares y Pares)501
Federacions73
Fundacions73
Consells Esportius46
AAVV (Associacions de Veïns)61
Associacions no esportives0
Clubs universitaris48
Agrupacions Esportives17
Altres entitats de caràcter no lucratiu28
Institucions religioses21
Altres entitats de caràcter lucratiu22
Unió Esportiva de Clubs11
Cooperatives6
Societats Anònimes Esportives15
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de la Secretaria General de l'Esport, 2019
Any: 2015
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives14518
Associacions esportives escolars620
Seccions esportives escolars556
Associacions Cíviques i Culturals397
AMPA (Associació de Mares i Pares)276
Federacions73
Fundacions47
Consells Esportius46
AAVV (Associacions de Veïns)37
Associacions no esportives27
Clubs universitaris46
Agrupacions Esportives16
Altres entitats de caràcter no lucratiu13
Institucions religioses14
Altres entitats de caràcter lucratiu5
Unió Esportiva de Clubs11
Cooperatives3
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de la Secretaria General de l'Esport, 2016
Any: 2014
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives14210
Associacions esportives escolars637
Seccions esportives escolars567
Associacions Cíviques i Culturals409
AMPA (Associació de Mares i Pares)276
Federacions73
Fundacions47
Consells Esportius46
AAVV (Associacions de Veïns)37
Associacions no esportives27
Clubs universitaris20
Agrupacions Esportives16
Altres entitats de caràcter no lucratiu13
Institucions religioses13
Altres entitats de caràcter lucratiu13
Unió Esportiva de Clubs11
Cooperatives3
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de la Secretaria General de l'Esport, 2014
Any: 2006
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives11834
AMPA (Associació de Mares i Pares)326
Associacions Cíviques i Culturals326
Federacions68
AAVV (Associacions de Veïns)53
Clubs universitaris50
Consells Esportius46
Fundacions25
Altres entitats de caràcter no lucratiu21
Agrupacions Esportives11
Institucions religioses8
Unió Esportiva de Clubs7
Associacions no esportives5
Altres entitats de caràcter lucratiu4
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de García, J., 2006