Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Nombre d'organitzacions associatives esportives

Nombre d'organitzacions associatives segons tipologia

Dades:
Any: 2015
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives14518
Associacions esportives escolars620
Seccions esportives escolars556
Associacions Cíviques i Culturals397
AMPA (Associació de Mares i Pares)276
Federacions73
Fundacions47
Consells Esportius46
AAVV (Associacions de Veïns)37
Associacions no esportives27
Clubs universitaris46
Agrupacions Esportives16
Altres entitats de caràcter no lucratiu13
Institucions religioses14
Altres entitats de caràcter lucratiu5
Unió Esportiva de Clubs11
Cooperatives3
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de la Secretaria General de l'Esport, 2016
Any: 2014
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives14210
Associacions esportives escolars637
Seccions esportives escolars567
Associacions Cíviques i Culturals409
AMPA (Associació de Mares i Pares)276
Federacions73
Fundacions47
Consells Esportius46
AAVV (Associacions de Veïns)37
Associacions no esportives27
Clubs universitaris20
Agrupacions Esportives16
Altres entitats de caràcter no lucratiu13
Institucions religioses13
Altres entitats de caràcter lucratiu13
Unió Esportiva de Clubs11
Cooperatives3
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de la Secretaria General de l'Esport, 2014
Any: 2006
Nombre d'organitzacions associatives esportives
Dades generals
Total
n
Clubs i Associacions esportives11834
AMPA (Associació de Mares i Pares)326
Associacions Cíviques i Culturals326
Federacions68
AAVV (Associacions de Veïns)53
Clubs universitaris50
Consells Esportius46
Fundacions25
Altres entitats de caràcter no lucratiu21
Agrupacions Esportives11
Institucions religioses8
Unió Esportiva de Clubs7
Associacions no esportives5
Altres entitats de caràcter lucratiu4
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de García, J., 2006