Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories

         

Dades:
Any: 2016
Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab40
100.000-30.001 hab58.8
30.000-10.001 hab16.7
10.000-5.001 hab11.1
5.000-1.000 hab34.5
< 1.000 hab17.4
(110)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab33.3
100.000-30.001 hab19.0
30.000-10.001 hab18.2
10.000-5.001 hab15.4
5.000-1.000 hab31.0
< 1.000 hab64.0
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
Dimensions municipis
Girona
%
> 30.000 hab100.0
30.000-10.001 hab53.8
10.000-5.001 hab50.0
5.000-1.000 hab72.4
< 1.000 hab86.1
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010