Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Ajudes del Consell Català de l'Esport

    

Dades:
Any: 2016
Ajudes del Consell Català de l'Esport
Tipus d'ajuda
Barcelona
Sap que existeixenHo ha demanatHo ha obtingutSatisfacció ajuda obtinguda
%%%*
Equipaments esportius de nova construcció72.117.671.47.2
Pla Català de l'Esport a l'Escola77.924.789.55.9
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs, etc.)68.68.683.35.8
Equipaments esportius reformes7441.665.66.9
Activitats continuades o programes esportius61.59.4507.7
Assessorament45.123.881.85.9
Formació41.618.645.17.1
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.)63.819.473.36.7
Promoció de talents esportius31.4000
Altres38.971.41007.2
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Ajudes del Consell Català de l'Esport
Tipus d'ajuda
Barcelona
Sap que existeixenHo ha demanatHo ha obtingutSatisfacció ajuda obtinguda
%%%*
Equipaments esportius de nova construcció96.540.086.46.8
Pla Català de l'Esport a l'Escola95.640.495.66.9
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...)93.933.391.77.1
Equipaments esportius reformes92.026.064.36.3
Activitats continuades o programes esportius88.628.793.35.9
Assessorament85.116.594.17.1
Formació81.69.788.97.1
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.)80.780.771.46.4
Promoció de talents esportius78.10.00.07.1
Altres25.033.366.77.0
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet(120)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Ajudes del Consell Català de l'Esport
Tipus d'ajuda
Girona
Sap que existeixenHo ha demanatHo ha obtingutSatisfacció ajuda obtinguda
%%%*
Pla Català de l'Esport a l'Escola75.352.991.97.3
Equipaments esportius de nova construcció73.163.269.87.0
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.)68.840.684.66.4
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...)67.739.780.87.4
Equipaments esportius reformes66.743.580.87.3
Activitats continuades o programes esportius61.342.187.56.4
Assessorament49.526.1100.06.3
Formació38.719.485.77.2
Promoció de talents esportius35.56.1100.08.0
Altres3.30.00.00.0
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010