Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Petició d'ajudes a les Diputacions

     

Dades:
Any: 2016
Petició d'ajudes a les Diputacions
Dimensions municipis
Barcelona> 100.000 hab100.000-30.001 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.001-1.001 hab< 1.000 habTotal
%%%%%%n
Informes assessorament activitats5.619.422.219.4258.3100
Informes assessorament d'equipaments6.317.217.218.82515.6100
Estudis d'activitats esportives7.827.523.511.819.69.8100
Estudis d'instal·lacions esportives5.916.222.123.5257.4100
Cessió de trofeus i medalles4.914.716.716.728.418.6100
Préstec de material esportiu4.817.118.116.224.819100
Suport econòmic a la realització d'activitats esportives locals4.518.216.415.524.520.9100
Projecte dinamització esportiva de petits municipis000021.478.6100
Suport econòmic a la construcció i reforma2.4311914.323.89.5100
Suport econòmic a la millora de material esportiu inventeriable3.814.418.316.32621.2100
Suport econòmic a la millora d'instal·lacions esportives4.422.213.311.120.228.9100
Cercles de Comparació Intermunicipal9.547.6314.84.82.4100
Quadre d'indicadors5.742.934.38.65.72.9100
Comunitat esportiva local231.425.59.815.715.7100
Butlletí d'esports3.223.823.817.517.514.3100
Formació6.32522.516.31515100
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Petició d'ajudes a les Diputacions
Dimensions municipis
Barcelona> 100.000 hab100.000-30.001 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.001-1.001 hab< 1.000 habTotal
%%%%%%n
Activitats puntuals (caminada popular, festa de l'esport, etc.)100.0100.0100.0100.090.087.5107
Material esportiu100.0100.087.5100.090.083.3104
Activitats continuades o programes esportius100.0100.087.5100.066.783.397
Material esportiu de prèstec100.090.9100.0100.073.366.795
Assessorament80.090.981.381.366.745.881
Mobiliari esportiu (ex: estació d'AF per a la gent gran o senyalització de senders)60.090.981.387.556.754.280
Formació100.090.987.5100.040.00.067
Material de regals i/o obsequis (trofeus, regals, etc.)60.054.575.081.343.350.065
Estudi relacionat amb equipaments esportius (PEE,estudis previs...)80.086.475.056.343.316.761
Equipaments esportius de nova construcció60.050.068.850.046.741.757
Equipaments esportius reformes40.068.237.531.340.020.845
Estudis en general (per exemple enquesta d'hàbits esportius)100.077.356.325.010.04.239
Altres20.09.16.30.00.04.25
(113)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Petició d'ajudes a les Diputacions
Dimensions municipis
Girona> 30.000 hab30.000-10.001 hab10.000-5.001 hab5.001-1.001 hab< 1.000 habTotal
%%%%%n
Equipaments esportius reformes100,091.780,078.356.777
Equipaments esportius de nova construcció100,088.987.560.946.975
Material esportiu100,075,087.579.253.371
Formació100,037.5100,047.40,051
Activitats puntuals (caminada popular, festa de l'esport, etc.)50,0100,087.576.935.579
Mobiliari esportiu (ex: estació d'AF per a la gent gran o senyalització de senders)50,063.655.675,050,076
Activitats continuades o programes esportius33.372.788.991.335.774
Material de regals i/o obsequis (trofeus, regals, etc.)0,071.466.780,036.454
Estudi relacionat amb equipaments esportius (PEE,estudis previs...)0,050,060,036.49.144
Assessorament0,050,050,062.514.355
Material esportiu de prèstec0,050,050,042.95,045
Estudis en general (per exemple enquesta d'hàbits esportius)0,016.750,037.50,033
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010