Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
>
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Realització d'anàlisis del seu sistema esportiu

          

Dades:
Any: 2016
Realització d'anàlisis del seu sistema esportiu
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100
100.000-30.001 hab100
30.000-10.001 hab89.5
10.000-5.001 hab50
5.000-1.000 hab44.8
< 1.000 hab22.7
Mitjana67,8
(113)
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Realització d'anàlisis del seu sistema esportiu
Dimensions municipis
Barcelona
%
> 100.000 hab100.0
100.000-30.001 hab100.0
30.000-10.001 hab100.0
10.000-5.001 hab87.5
5.000-1.000 hab76.7
< 1.000 hab16.0
Mitjana73,7
(114)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Realització d'anàlisis del seu sistema esportiu
Dimensions municipis
Girona
%
> 30.000 hab100.0
30.000-10.001 hab76.9
10.000-5.001 hab66.7
5.000-1.000 hab62.1
< 1.000 hab8.3
Mitjana45,7
(102)
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010